O P G E L O S T ?

 
 

            D E N K    V A N    N I E T !

 
 
 
 

                                M A R I A N N E    V A A T S T R A

 
 
 
 
 

Na de buierige dagen schijnt de zon weer volop.

Tijd voor een amber biertje

... en we nemen er nog maar eentje op het verschiet.

 
 

Marianne Vaatstra

Uit de gesprekken op het internet heb ik begrepen dat de moord vooral met asielzoekers

te maken heeft gehad. Men heeft nog een drietal betrokkenen boven water weten te halen.

Daarvan heeft er tenminste een toegegeven daadwerkelijk medeplichtig te zijn aan de moord.

De twee anderen waren er wel bij betrokken, maar namen geen deel aan de moordpartij.

Hebben zou dit alles heben georganiseerd. Ook zou hij er een snufmovie van hebben gemaakt.

De gestoorde Ali Hassan zou de ware killer zijn.  

We nemen maar aan dat Feike Mustafa en Jano (Mohammed) Hassan ook meededen in het "spel".

 

Als ik het goed heb begrepen, zou men fouten hebben gemaakt en verward overstuur zijn geraakt.

De zaak zou uit de hand zijn gelopen en niet goed  afgewerkt...

En het vinden van Marianne is daarvan het resultaat?..

 
 

En Als...   Of Als...?

We vallen met de deur in huis.

Rond 01.45 constateerde een voorbijrijdende automobilist drie asielzoekers/inzittenden

in een geparkeerde donkere BMW op de Keningswei. Ze doken weg...

Een kwartier later -na het tanken- ontdekte deze passeerder nog slechts twee inzittenden.

Te weten dat bij nader onderzoek, de BMW vlak voor een verscholen bospad stond.

Namelijk het middelste bospad tussen nr 6 en de oostelijke rand van het bos.

Aan die uitersterste rand loopt ook nog een pad bijna regelrecht naar de Swaddegrens.

Deze twee genoemde paden zijn vanaf de Keningswei net niet zichtbaar.

Die bij nr 6 waar de hovenier woont kun je vlak naast de woning het bos in zien gaan.

Het middelste loopt met wat bochten naar de Zwanenvijver. Waaraan ook de IJskelder ligt.

Marianne kan bewusteloos zijn geweest òf een prop in haar mond met een halsdoek erom.

Onmogelijk je bevrijden of luid geluiden  te maken met handboeien om. 

Op deze plaats delict zou DNA achter blijven...

Mogelijk om deze reden zou men ter misleiding Marianne in het weiland hebben gelegd...

In elk geval is het landgoed eigen terrein van de Fogelsangh-State en daar kom je zomaar niet op 

voor onderzoek... Plus de goede naam van het kasteel en eigenaar...

 

Dan nu de beruchte caravan van Wolfgang Hebben. 

Dat hij zijn eigen wagen bij "Het Vervoer" van Marianne kan hebben gebruikt kan ik nog geloven.

Maar het idee van Marianne waanzinnig en bloeddorstig in zijn eigen caravan gaan afmaken?..

Dat hij meteen zorg draagde voor het DNA in Duitsland nog te begrijpen.

Maar Herr Hebben komt pas twee weken later terug en pas vier weken erna fikte zijn caravan af.

Al liegt iedereen dat het gedrukt staat, het gaat er bij mij niet in!

Tenzij... mevrouw  Groeneveld (directrice) de caravan beschermde...dus een complot.

Denk aan de zogenaamd gestolen foto's en materiaal van Ali en Feike.

Maar dat kon Wolfgang vooraf tijdens de moord toch niet weten?

Hoe alles erna zou gaan verlopen?..

 

Geldbelangen

Achteraf weten we nu dat de Gemeente Kollum een belang bij het AZC had van zo'n 4 miljoen per jaar.

Ook burgemeester Visser heeft meegewerkt aan de corruptie.

Dat de vader van Spencer -Dick Sletering- dik bevrind was met Verkaike, die de leiding had in het onderzoek.

Verkaike die in de as stond te prikken van de afgebrande caravan...

Al het bedrog en eigen belang mocht hen niet baten: het volk kegelde het AZC Kollum uit.

 

De Lachende Derde?

De onbesproken Fogelsangh-State?

De broodnodige restauratie zou óók rond de 4 miljoen bedragen...

Het kasteel raakte zijn subsidie kwijt als momument.

Een weloverwogen en precies afgewerkte uitgevoerde moord met opzien kwam hen goed uit

... als de schuld bij het AZC kwam te liggen.

 

Het was Walpurgisnacht Belthane

Met als doel het dorp te zuiveren van kwaad

Marianne lag onder een Moerbeiboom

Zij stierf door een tekort aan drie liter bloed

Haar bloed dat in rook is opgegaan...

 
 
 
 

        . . ."En  ZE  Liegen  Altijd"

                                              Isabella